Kontakt

Hrvatskog udruženja građana
"JOSIP VUKOVIĆ ĐIDO"
24000 Subotica, Srbija
Telelfon: +381 60 024 2233
E-mail: hrvudrdjido@gmail.com