O nama

Hrvatsko udruženje građana "Josip Vuković Đido" je od svog osnivanja uputio mnogo zahteva i molbi na razne adrese kako u Srbiji tako i u Hrvatskoj po pitanju vraćanja Hrvatski institucija, Pučke kasine 1878. Hrvatskog prosvetnog doma, F.K.Bačke 1901, Cafe bara Papilona i mnoge druge naše kulturno sportske institucije a istakao bi najvažnije:

 1. Predsedniku države R. Srbije
 2. Predsedniiku Vlade R. Srbije
 3. Ministru Pravde
 4. Ministru unutrašnji poslova
 5. Ministru finansija
 6. Ministru sporta
 7. Ministru za ljudska i manjinska prava
 8. Bezbedosnoj informativnoj agenciji
 9. Načelniku policije Subotice
 10. Gradonačelniku Subotice
 11. Hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću
 12. Središnjem uredu za Hrvate izvan Hrvatske
 13. Veleposlanstvu Hrvtske u Bogradu
 14. Hrvatskom nacionalnom veću
 15. Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini
 16. Medijima u Subotici i Beogradu i Hrvatskoj